Nauja studija – ES Rytų partnerystės politika: kaštai, nauda ir ateities iššūkiai

Lap 16, 2017 | 2017, Naujienos

RESC džiaugiasi galėdamas pristatyti studiją „Europos Sąjungos Rytų partnerystės politika: kaštai, nauda ir ateities iššūkiai“, kurioje aptariami šešių Rytų partnerystės šalių bendri ir atskiri pasiekimai, problemos ir kylantys iššūkiai.

Didžiausią dėmesį skiriant pažangiosioms Rytų partnerystės valstybėms – Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai – studijoje keliamas klausimas dėl tolesnio reformų proceso, efektyvaus teisėkūros harmonizavimo prie ES teisyno (acquis) ir politinės valios išlikti eurointegracijos kelyje. Į tai yra žvelgiama per proceso kaštų bei naudos prizmę, skaidant ją į valdžios, verslo ir visuomenės lygmenis. Greta to buvo analizuojama, ar Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai suteikus ilgai lauktą bevizį režimą ES dar turi pakankamai paskatos mechanizmų, kurie paskatintų tolesnę šių šalių integraciją ir reformų procesą.  Apžvelgiamos naujausios tendencijos įgyvendinant Asociacijos ir laisvosios prekybos su ES susitarimus.

Mažiau į Rytų partnerystės formatą įsitraukusių šalių – Armėnijos, Azerbaidžano ir Baltarusijos –  atžvilgiu studijoje ieškoma atsakymo, ar pasirinkusios dalyvavimą Eurazijos sąjungoje (Baltarusija, Armėnija), ar neutralią poziciją (Azerbaidžanas) šios šalys yra pajėgios tęsti efektyvų bendradarbiavimą su ES.

Šių klausimų svarstymas yra ypač aktualus 2017 m. lapkričio 24 dienos Briuselyje vyksiančio Rytų partnerystės viršūnių susitikimo, kuriame bus siekiama spręsti klausimus dėl Rytų partnerystės ateities bei gilesnio atskirų šalių įsitraukimo į eurointegracijos procesus, kontekste.

Studiją lietuvių kalba prašome skaityti čia.

« Grįžti atgal

Kategorijos