RESC lankėsi Švedijos Karalystės Riksdago Pirmininkas Dr. Andreas Norlén

Rgs 6, 2019 | 2019, Naujienos, Renginiai

Š.m. rugsėjo 4 d. Rytų Europos studijų centre (RESC) lankėsi Dr. Andreas Norlén, nuo 2018-ųjų metų rugsėjo mėn. einantis Švedijos parlamento (Riksdag) pirmininko pareigas. Dr. Andreas Norlén taip pat yra buvęs Švedijos Konstitucinio Komiteto pirmininkas. Šias pareigas jis ėjo 2014-2018 metais. Susitikimas suteikė puikią progą aptarti demokratijos situaciją Baltijos regione bei Europoje ir patvirtinti stiprius draugystės ryšius tarp Lietuvos ir Švedijos.

Kaip tvirtino Dr. Andreas Norlén, šiais laikais nacionalinės vyriausybės visose Europos šalyse bei Europos Sąjungos institucijos susiduria su rimtais iššūkiais demokratijai bei jos vertybėms. Nauji politiniai judėjimai, dažniausiai radikalios dešinės populistinės partijos, nori periimti „naujus“ politinius režimus, kad galėtų išspręsti socio-ekonomines problemas, kurios kamuoja Europą nuo ekonominės krizės pradžios 2007-aisiais. Yra be galo svarbu, kad politikai bei eiliniai piliečiai suprastų, kad demokratija nėra duota savaime ir naujos grėsmės, kylančios iš judėjimų, kurie nori sugrąžinti autoritarinius režimus Europoje, turi buti priimamos rimtai.

Šimtmetis kai Švedijoje buvo leista balsuoti moterims bei artėjanti 100 metų sukaktis, kai buvo priimta pirmoji atkurtos Lietuvos Konstitucija, sudaro prielaidas refleksijai kaip svarbu apginti demokratijos vertybes. „Demokratija padaro pasaulį geresne ir saugesne vieta“, – teigė Dr. Andreas Norlén. Svarbu, jog žmonės suprastų, kad laisvė, pilietinės ir politinės teisės, lyčių lygybė, kompromiso politika pradings, jeigu autoritariniai režimai sugrįš į Europą. Apsaugoti demokratiją yra svarbu ne tik tam, kad apsaugotumėme savo teisės bei laisves, bet ir todėl, kad užtikrintumėme savo ekonominę gerovę. Kaip parodo istorija, totalitariniai režimai ne tik panaikina žmogaus teisės bei laisves, bet ir žmonių ekonominė padėtis yra gerokai prastesnė, negu demokratijos sąlygomis gyvenančių žmonių. Demokratija skatina ekonominę plėtrą, ugdo žmonių vaizduotę ir, kaip teigė Dr. Andreas Norlén, demokratija užtikrina geresnę, saugesnę bei šviesesnę ateitį mums bei ateinančioms kartoms.

Politikai visose Europos šalyse susiduria su esmine užduotimi: jie turi moralinę bei politinę pareigą apginti demokratiją bei jos vertybes nuo autoritarinio renesanso. Kad įgyventintų šį tikslą, nacionalinės bei Europinės institucijos turi susigražinti žmonių pasitikėjimą. Nacionaliniai parlamentai turėtų užtikrinti žmonių pasitikėjimą, teismai būti nepriklausomais, o viešos prieigos prie dokumentų užtikrinimas, sukurtų terpę politinės korupcijos mažinimui. Anot Dr. Andreas Norlén, norint apsaugoti demokratiją bei jos vertybes, tai yra neišvengiami žingsniai. Šiuo atžvilgiu, Baltijos šalys, ypač tos, kurios kentėjo nuo sovietų okupacijos, galėtų tapti pavyzdžiu kitoms Europos šalims. Neturime pamiršti visų tų, kurie kovojo bei mirė už Lietuvą, Estiją bei Latviją bei visose kitose posovietinėse respublikose, tam, kad pasiektų laisvę bei demokratiją. Negalime galvoti, kad demokratija yra duotybė savaime. Jų kova bei pasiaukojimas demonstruoja demokratijos reikšmę bei parodo, kaip svarbu apsaugoti ją nuo atgimstančių autoritarinių tendencijų.

Netikrų naujienų sklaida socialiniuose tinkluose bei tas faktas, kad užsienio šalys, ypač Rusija, bando daryti įtaką rinkimams Europos šalyse, naudodami dezinformaciją finansuodami anti-demokratiškus judėjimus, sudaro didelį pavojų demokratijai. Išties, dezinformacija yra bene pagrindinė priežastis, kodėl žmonių pasitikėjimas demokratijos institucijomis, tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu, mažėja. Europinės bei nacionalinės institucijos ir politikai turi tvirtai kovoti su šiuo reiškiniu. Brexit referendumo atveju, netikros naujienos turėjo rimtą poveikį paveikiant žmonių pasirinkimą. Iš tikrųjų, kad Europos Sąjunga liktų vieninga, reikia rasti sprendimą, kaip galima apriboti netikrų naujienų sklaidą ir parodyti stiprybę užsienio galioms, kurios nori nuversti demokratiškus režimus Europoje. Šiuo atveju, Dr Andreas Norlén sveikina draugystę tarp Švedijos bei Lietuvos ir tikisi didesnio bendradarbiavimo tarp Europos šalių saugant demokratiją bei skleidžiant jos idealus ir vertybes.

RESC dėkoja Dr. Andreas Norlén už jo vizitą!

« Grįžti atgal

Kategorijos