Apie mus

Kas yra Rytų Europos studijų centras?

Rytų Europos Studijų Centras (RESC) – nuo 2006 metų veikiantis nepriklausomas analitinis centras (ang. „think-tank“), kurio pagrindinis dėmesys sutelktas į tarptautinės politikos procesų ir Lietuvos vaidmens juose analizę. RESC įgyvendina didelio masto nacionalinius bei tarptautinius projektus stiprindamas analitinių centrų tradicijas regione.

Vertybės ir principai

Savo veikloje RESC siekia pateikti objektyvią ir nuoseklią informaciją, tyrimus, rekomendacijas, nesietinas su konkrečiomis ideologijomis ar politinėmis partijomis. Visų RESC darbuotojų tikslas – savo veikloje išlaikyti aukščiausią profesionalumo ir etikos kartelę, dialogo bei pagarbos nuomonių įvairovei principą.

Tikime euroatlantinio bendradarbiavimo svarba, laikomės daugiašališkumo ir atsakingo veikimo tarptautinėje erdvėje orientyrų. Tai svarbu ir toliau stiprinant demokratijos bei teisės viršenybės principus Lietuvoje, taip pat užtikrinant šių vertybių sklaidą. Kertinį vaidmenį šiame procese atlieka pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės iniciatyvos, prie kurių RESC siekia prisidėti.

Vertybiniai orientyrai:

  • Teisės viršenybė
  • Minties ir žodžio laisvė
  • Viešojo sektoriaus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis
  • Objektyvi, nepriklausoma ir skaidri žiniasklaida
  • Aktyvi pilietinė visuomenė
  • Bendradarbiavimu ir dialogo paieška grįsti tarptautiniai santykiai
  • Ekonominis bendradarbiavimas ir rinkų atvirumas

Darbo principai:

  • Aukšti etikos ir profesionalumo standartai darbuotojams ir kitiems RESC veikloje tiesiogiai dalyvaujantiems asmenims;
  • Skaidrumas, atvirumas ir tolerancija;
  • Objektyvumas ir nešališkumas.

 

Mūsų veikla

Tyrimai

RESC bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje, pateikia siūlymus ir pristato gerosios praktikos pavyzdžius, rengia publikacijas, analitinius bei akademinius tekstus. Siekiame, kad RESC tiriamoji veikla turėtų kuo didesnę taikomąją vertę ir virstų praktiškai įgyvendinamais sprendimais.

Projektai

Bendradarbiaudami su pilietine visuomene, viešuoju ir privačiu sektoriais, siekiame dialogo ir diskusijų apie aktualius įvykius mūsų regione bei visame pasaulyje. RESC kasmet organizuoja dešimtis viešų renginių įvairiomis temomis, kurie pritraukia dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Esame įsitikinę, kad Europos Sąjungos moto – „United in diversity” [lt. „Bendrystė įvairovėje“] nėra tuščias pažadas; būtent per dialogą tarp įvairių partnerių galime pasiekti geriausių rezultatų.

Viešoji erdvė

Esame vienas ilgiausiai veikiančių bei tarptautinėje erdvėje pripažintų Lietuvos analitinių centrų. Mūsų centro komanda reguliariai matoma vietos ir užsienio žiniasklaidoje su komentarais apie tarptautinės politikos procesus, reiškinius ir įvykius. Mūsų analitikų nuomonę galite rasti CNN, Die Welt, BBC, kitur skelbtose publikacijose ir interviu.