Nauja studija – ES Rytų partnerystės politika: kaštai, nauda ir ateities iššūkiai

Pasikeitė Rytų Europos studijų centro vadovas

Nuo rugpjūčio mėn. pabaigos Rytų Europos studijų centrui laikinai vadovauja Dovilė Šukytė. Vadovo pasikeitimas įvyko RESC direktoriui Linui Kojalai išvykus pagal Fulbright studijų programą į Harvardo universitetą, JAV. D. Šukytė  RESC dirba nuo 2012 m. ir iki šiol ėjo...

Nauja studija – ES Rytų partnerystės politika: kaštai, nauda ir ateities iššūkiai

Išrinkta RESC valdyba

Rytų Europos studijų centre 2017 m. biržeio 2 d. įvykusiame dalininkų susirinkime patvirtinti organizacijos įstatų pakeitimai bei naujas valdymo organas - valdyba. Valdybos nariais deleguoti tapti du Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos atstovai - amb....

Kategorijos